సోమవారం, నవంబర్ 13, 2006

ఓ చెలీ!

శ్రీవాణీ వీణా సుస్వర గీర్వాణాలో
రాచిలకల ముద్దు ముద్దు పలుకులో
నయాగరా జలపాత ఘోషలో ఓ చెలీ నీ మాటల్!

మత్తకోకిలల ఉషోదయ రాగాలో
ద్విరేఫపు ఝుంకార నాదాలో
కరిగిన నింగి కరతాళధ్వనులో ఓ చెలీ నీ పాటల్!

ఆభోగీ రాగ ఆరోహణలో
ఉత్పలమాలా ఛంధోగమనమో
వృద్ధ గంగా వినిర్మల ప్రవాహములో ఓ చెలీ నీ నడకల్!

3 వ్యాఖ్యలు:

sradhanvitha చెప్పారు...

chala madhuram nee patal

radhika చెప్పారు...

caalaa amdam gaa vumdi kavita.nice blog

My Sweet Memories చెప్పారు...

HI Bhanu

This is from wilson_smiles let me know how to publish my kavithalu in ur blog if its possible

Thanking u

Bye

wilson
'O' Allari keratam