గురువారం, నవంబర్ 01, 2007

నవకవితా సంకలనం-2008

చైతన్యభారతి వారు పరస్పర సహకార పద్ధతిలో ఒక కవితాసంకలన్నాన్ని ప్రచురించదలిచారు.ఆ కవితాసంకలనం కోస్సం వారు కవితలను ఆహ్వానించుచున్నారు.వారు కవితలను ఆహ్వానిస్తూ చేసిన ప్రకటనని మీరు ఈ క్రింద చూడవచ్చు.ఆసక్తి ఉన్నవారు చైతన్యభారతివారిని సంప్రదించి మీ కవితలను పంపగలరు.

1 వ్యాఖ్య:

ramana చెప్పారు...

http;//nijamga-nijam.blogspot.com