బుధవారం, మార్చి 19, 2008

తెలుగు బ్లాగర్లలో మరలా చేరిక

అందరికీ శుభాకాంక్షలు.
ఇది నేను చాన్నాళ్ళ తర్వాత బ్లాగుతున్న ప్రచురణ.
ఇక నుంచీ నేను కూడా క్రమం తప్పక బ్లాగటానికి ప్రయత్నిస్తాను.