గురువారం, సెప్టెంబర్ 04, 2008

అన్నమయ్య పై నా బ్లాగు

చివరికి నేను ఎన్నాళ్ళనుంచో అనుకుంటున్న అన్నమయ్య బ్లాగుని మొదలుపెట్టాను.
అన్నమయ్యకు అక్షర నీరాజనం అనే ఈ బ్లాగులో అన్నమయ్యకీర్తనలూ, ఆయన జీవిత విశేషాలూ, ఆయన రచనా వైభవం, వాటిలోని చమత్కారాలూ వీటి గురించి నాకు తెలిసిన విషయాలు రాస్తూ ఉంటాను.
ఈ బ్లాగుపై మీ అభిప్రాయాలు చెప్పగలరు.

1 వ్యాఖ్య:

చిలమకూరు విజయమోహన్ చెప్పారు...

అన్నమయ్య కీర్తనలపై నరసింహగారి బ్లాగు చూడండి.

http://kasstuuritilakam.blogspot.com/2008/09/iiii-iiii-iiii-iiii.html