శనివారం, నవంబర్ 29, 2008

అమెరికా జెండా గురించి కొన్ని నిజాలు

ఈ రోజు గూగుల్ వీడియోలో Illuminati గురించి వీడియో చూస్తున్నాను.ఇది Illuminati మీద ఏదో యూనివర్శిటీ లో జరిగిన లెక్చర్ అనుకుంటా.ఇందులో ప్రసంగించిన "Jordan Maxwell" జార్జ్ బుష్ గురించి చాలా ఘాటుగా విమర్శలు చేసాడు. ఆయన చెప్పిన విషయాలలో కొన్ని ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాను.
"Adolf hitlerr rose to power with arms as george bush does.I am ashamed of the people of this country who call themselves Americans, who drive having a silly US flag on their cars without realizing that its not a US flag. The original United states flag has the stripes going vertical not horizontal. .
ఇది వినగానే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. నిజమేనా? జార్జ్ బుష్ తన దేశపు జెండా గురించి అంత అలసత్వంతో ఉంటాడా? ఆయన అంత అలసత్వం చూపించినా ప్రజలూ, మీడియా ఊర్కుంటాయా? ఇలా ఎన్నో ప్రశ్నలు. గూగుల్ వెతుకులాటలో దొరికిన అన్ని బొమ్మల్లోనూ జెండాలో చారలు అడ్డంగానే ఉన్నాయి. చివరికి లండన్‍లో అమెరికన్ ఎంబసీ వారి అధికారిక వెబ్ సైట్ పేజిలో కూడా తమ జెండాకి చారలు అడ్డంగానే(horizontal) ఉంటాయని స్పష్టంగా చెప్పేసింది. కానీ ఈ విషయం గురించి కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు చర్చించారు. దీని నుంచీ నేను గ్రహించిన వివరాలు సంగ్రహంగా ఇవీ
అమెరికా స్వతంత్ర దేశంగా అవతరించిన తరువాత దేశ చిహ్నాలుగా రెండు జెండాలను తయారు చేసారట. సైనిక ఉపయోగాల కోసం అడ్డ చారలుండే జెండాలనీ, సాధారణ అవసరాల కోసం నిలువు చారలుండే జెండానీ తయారు చేసారట. అయితే ప్రభుత్వం ఈ అడ్డ చారల జెండాలే ఎక్కువ తయారు చేయిస్తుండటంతో నిలువు చారల జెండల తయారీ కూడా తగ్గింది. పైగా నిలువు చారల జెండాల ధరలు కూడా ఎక్కువ ఉండటంతో వాటికి ఆదరణ తగ్గింది. అలా అలా 1980 కల్లా అసలు ఈ నిలువు చారల జెండా గురించి అన్ని తరగతి పుస్తకాల నుంచి కూడా తొలగించారట.

నిలువు చారల జెండా

అడ్డ చారల జెండా

1 వ్యాఖ్య:

అబ్రకదబ్ర చెప్పారు...

Well, your post clearly says both are original flags, and also gives the reason why the vertical stripes version disappeared into history. There's no issue here, and calling the President and the American people dumb based on this is pointless.